125 -

1. , , .

1. 1. , ( 140.4.3.).

1. 2. , , .

1. 3. ( ) , . / ( 140.3.21.).

1. 4. , , , , , , . ( 124.3.)

2. , , . ( 140.4.3.), (. 1 ).

126 -

1. 133 134. ( 124. 3.) , , .

2. ( 124.3.).

3. .

4. .

V

127 -

- , , . , , , , . .

128 -

1. , 132.

2. .

3. , , .

4. ( XIV), , 90 .

129 -

- , , . , , ( 140.3.12.).


 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]  -14-  [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] 
 

 |  |  |  |   |  |  | 
 
:    |  |  |